За нас

     Фирма „Бондис“ ООД е създадена през 2002г от доц.д-р Кирил Ал. Ангелов, който е нейн управител и до днес.

     Той е завършил  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, бил е  аспирант в Московския държавен университет, чел е лекции по инженерна геология, инженерна геодинамика, регионална инженерна геология  и инженерна геоекология в МГУ гр.София. По настоящем е преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“, гр.София по специалност „Геотехника и инженерна геология“.

Освен лекциите в България, доц. Кирил Ангелов чете лекции по „инженерна геология“ в редица страни: Китай, Япония, Русия, Германия, Кипър, Холандия, Швейцария и към настоящия момент  е гост-професор в Китай ( University of Ocean –Qingdao).

Благодарение на добрите си научни познания в областта на инженерната геологията и геотехниката, доц. Кирил Ангелов чрез ръководената от него фирма е реализирал множество проекти, израждайки добри сътрудничества със своите контрагенти и  решавайки редица сложни  в геотехническо отношение казуси.

Фирма „БОНДИС“ ООД е специализирана в:

  • инженерно- геоложките и хидрогеоложки проучвания;
  • проучвания за пътища, мостове, строителни изкопи;
  • проектиране и изграждане на противослачищни конструкции;
  • проектиране на мостови конструкции;
  • укрепване на строителни изкопи;
  • лабораторни и полеви изпитвания- Статична пенетрация (СРТ) Динамична  пенетрация (SPT), Пресиометрия, Дилатометрия, щампово натоварване, физични и якостно-деформационни свойства на земни проби, якост на скални образци;

  Екипът от специалисти, с които фирмата разполага, наличната техника, лабораторно оборудване и механизация за реализиране на сложни проектни решения,  позволяват на „БОНДИС“ ООД успешно да изпълни всички  задачи в областта на инженерната геологията и геотехниката.

С какво се занимаваме

Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания

Проектиране на противослачищни укрепителни и отводнителни съоръжения

Жилищно строителство

Свържи се с нас

Контакти:

гр.София, кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812, 02/ 868 53 77

office@bondys.bg