Нашите услуги

В наше лице може да разчитате на специалисти по част инженерна геология, хидрогеология, пътно строителство, строителен инженер-конструктор, части:ВИК, Електо, ППБ, ПБЗ и ПУСО.

Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания

Целта на проучванията е да изяснят инженерно-геоложките условия в района/геоморфоложки, геоложки , литоложки строеж, свойства на строителните почви, хидрогеоложките условия, геодинамичните процеси и явления/. Проучванията са пряко свързани с останалите услуги, които фирмата предлага- сондиране, лабораторно определяне на показатели на почви/ скали, изготвяне на инжененро-геоложки доклад, експертиза, в зависимост от конкретната задача, която трябва да се реши.  

Сондажни дейности

Специализираната сондажна апаратура, с която фирмата разполага е подходяща за всички видове ядково проучвателно сондиране, хидрогеоложко сондиране и изграждане на сондажно-изливни пилоти.

Проектиране

 Основно фирмата е специализирала в проектирането на укрепителни противосвлачищни конструкции- пилотно-анкерни системи, подпорни стени-шпунтови, шлицови и др.(за изкопи),противоабразионни съоръжения и др.

Лабораторни изследвания на земни и скални проби

Разполагаме с лабораторно оборудване за определяне на физичните и якостно-деформационни свойства на почвени образци, съгласно изискванията на Еврокод. При нас може да се изследват също и скални образци.

Техническа експертиза

Изготвяме технически инженерно-геоложки експертизи за изкопи, свлачища, мостови конструкции и др.

Геофизични изследвания

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Свържи се с нас

Контакти:

кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358 +359 888 555 812

project@bondys.bg