OБЕКТ 1: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В КВ. 25, С. БУКОВО, ОБЩИНА МАДАН“

OБЕКТ 2: „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ ІІІ-5009 БЕЛИ ПЛАСТ-СТРЕМЦИ-РАНИ ЛИСТ КМ21+600 ДО 22+000“                           

OБЕКТ 3: „ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ С ВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ И ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ IV – 50076 ГР. КЪРДЖАЛИ – С. ЕНЧЕЦ ОТ КМ. 2+600 ДО КМ 2+800″

OБЕКТ 4: „ПЪТ IV – 50076 ГР. КЪРДЖАЛИ – С. ЕНЧЕЦ, УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ОТ КМ. 2+200 ДО КМ 2+252“

OБЕКТ 5 : „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ I-1, ГР. СОФИЯ – КУЛАТА ОТ КМ 282+600 ДО КМ 282+700″

OБЕКТ 6: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН МАСИВ В КВ. 68, 69 ПО ПЛАНА НА С. ОРЯХОВЕЦ, ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

OБЕКТ 7 : „ПРОУЧВАТЕЛНИ, ПРОЕКТАНТСКИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

OБЕКТ 8 : „ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ I-1 СОФИЯ – КУЛАТА ОТ КМ 282+600 ДО КМ 282+700“

OБЕКТ 9 :  „СВЛАЧИЩЕ ПО ПЪТ 500979 С. ГРУЕВО В УЧАСТЪКА ДО С. ЛЕТОВНИК /МАХ. ЯЗЛА/, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД“

OБЕКТ 10 : „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ IV – 50076 ГР. КЪРДЖАЛИ – С. ЕНЧЕЦ ОТ КМ. 2+600 ДО КМ 2+800″

OБЕКТ 11:  „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТ ІІ-37 ДОСПАТ-БАРУТИН ОТ КМ 213+850 ДО КМ214+750“

OБЕКТ 12:  „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТ ІІІ-8641 ПАМПОРОВО-(СМОЛЯН-СТОЙКИТЕ) КМ1+576 ДО КМ3+684“

OБЕКТ 13: „ РУДНИК „ЦАР АСЕН“

OБЕКТ 14:  „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“-АД-УКРЕПВАНЕ НА ИЗТОЧЕН СКАТ“

OБЕКТ 15:  „УКРЕПВАНЕ НА СКАТА МЕЖДУ УЛ.ЮГОВСКА И УЛ. СТРАНДЖА ГР. АСЕНОВГРАД“

OБЕКТ 16:  „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩНО-СРУТИЩЕН УЧАСТЪК В КВ. 99, С. БАНИТЕ“

OБЕКТ 17:  „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ ІІI-3111 БАТАНОВЦИ – КОВАЧЕВЦИ,  ОТ КМ 2+080 ДО КМ 2+150“

OБЕКТ 18:  „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ ІІI-358 ШИПКОВО – РИБАРИЦА,  ПРИ КМ 15+254“

OБЕКТ 19:  „МОНИТОРИНГ СВЛАЧИЩНИ И АБРАЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ“                          

OБЕКТ 20:  „НЕОТЛОЖНИ ДРЕНАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЛАЧИЩЕН МАСИВ ГР. ОРЯХОВО“

OБЕКТ 21: ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЗА УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР ПРИ МОРСКИ ПАРК – ГР. БУРГАС „150 М СГРАДА В „МОРСКА ГРАДИНА“ ГР. БУРГАС“

OБЕКТ 22: „ СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III 7008 „ЕЛХОВО – СКАЛИЦА – ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“

OБЕКТ 23:  „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III 5014, КМ 48+550 – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, АРБАНАСИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

OБЕКТ 24:  „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III 868, КМ 20+150 ГР. СМОЛЯН – ГР. РУДОЗЕМ“

OБЕКТ 25:  „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III 8683, КМ 1+950 ГР. СМОЛЯН – С. ЧОКМАНОВО“

OБЕКТ 26:  „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ II-12 ГР. ВИДИН – ГР. БРЕГОВО, КМ 23+847 ДО КМ 23+900 (УЧАСТЪК С. ГЪМЗОВО)“

OБЕКТ 27:  „СВЛАЧИЩЕ ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ШИПКА““

OБЕКТ 28:  „СВЛАЧИЩЕ ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“

OБЕКТ 29:  „СВЛАЧИЩЕ ГР. НИКОПОЛ, УЛ.“ГЕН. КРИДЕНЕР“

OБЕКТ 30:  „ПЪТ „БИСТРИЦА – ЖЕЛЕЗНИЦА“ – ВСИЧКИ УЧАСТЪЦИ“

OБЕКТ 31: „СПА ЦЕНТЪР – СТАДИОН „СПОРТИСТ“, ГР. СВОГЕ“

OБЕКТ 32:  „АВАРИЙНИ ДРЕНАЖНИ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СВЛАЧИЩЕ С. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО – КВ. 19“                                  

OБЕКТ 33: „СВЛАЧИЩЕ „ДЪЛБОКОТО ДЕРЕ“, ГР. СМОЛЯН“

OБЕКТ 34: „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ БОРОВИЦА – РУСАЛСКО, КМ 26+300“

OБЕКТ 35: „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ IV-16061, С. РЕБРОВО – С. ЯБЛАНИЦА“

OБЕКТ 36: “ПОДПОРНА СТЕНА, УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, С. РЕБРОВО“

OБЕКТ 37: “СРЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Г+З+А СОФИЯ, М. ЛЕВСКИ-БОТЕВ-ГРАДСКО ШОСЕ II ЧАСТ-УПИ XIV227, КВ.346, УЛ.“ИВАН ЧУШКОВ“ №1“

OБЕКТ 38: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В  КВ. БОРОВЕЦ, ГР. КЪРДЖАЛИ

OБЕКТ 39: „УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП НА ОБЕКТ „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ СОФИЯ, М. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО“ КВ. 121, ПАРЦЕЛ X-1301“

OБЕКТ 40: „УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП НА ОБЕКТ „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ СОФИЯ, М. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО“ КВ. 121, ПАРЦЕЛ IX-1583“

OБЕКТ 41: “УКРЕПВАНЕ НА  ИЗКОП НА ОБЕКТ „ОФИС СГРАДА БОРИС III – ПАВЛОВО“ В УПИ VII107, КВ258,М. „ПАВЛОВО – БЪКСТОН“

OБЕКТ 42: „ПОДСТАНЦИЯ АРПЕЗОС ГР. КЪРДЖАЛИ“                                        

OБЕКТ 43: „УКРЕПВАНЕ НА НАСИП НА ПЪТ III-8683 ЧОКМАНОВО-АРДА ПРИ КМ. 16+100“

OБЕКТ 44: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК – „РИБАРСКИ КЕЙ“ ГР.ПРИМОРСКО“

OБЕКТ 45: „ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЕ ПО Р.ДЯВОЛСКА, В РАЙОНА НА С.ЯСНА ПОЛЯНА“

OБЕКТ 46: „ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЕ ПО Р.ЦЕРОВСКА, В РАЙОНА НА С.НОВО ПАНИЧАРЕВО“

OБЕКТ 47: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ К.С. ЧЕРВЕНКА, НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – С.ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩ. СОЗОПОЛ“

OБЕКТ 48: „УКРЕПВАНЕ СКАТА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ „ЮГОВСКА“ И „СТРАНДЖА“ В КВ.189 ГР.АСЕНОВГРАД“

OБЕКТ 49: „УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ IV-86024 (II-86), ЛЯСКОВО-ЯВРОВО-ДОБРАЛЪК, ОТ КМ.2+200 ДО КМ.2+500‘“

OБЕКТ 50: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА НА ПЪТ С.МАРИНКА-С.ЗИДАРОВО-С.ВЪРШИЛО, КМ.2+800“

OБЕКТ 51: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ, ГР.ПРИМОРСКО-КВ.33А“

OБЕКТ 52: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕФОРМИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА ПЪТ III-731 “РАДКО ДИМИТРИЕВО – ДРУМЕВО” КМ 8+040 ДО КМ 8+152, ОТ КМ 9+250 ДО КМ 9+367, ОТ КМ 9+398 ДО КМ 9+565 И КМ 10+190 ДО КМ 10+222“

OБЕКТ 53: „ВИЛНИ СГРАДИ В УПИ I-946, КВ. 6А, М. „КИНОЦЕНТЪР 3-ТА ЧАСТ”, Р-Н „ВИТОША”, ГР. СОФИЯ“

OБЕКТ 54: „ОФИС СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ КВ.92; УПИ XXII И XXIII-736, 736;М. „ОВЧА КУПЕЛ“-ГР.СОФИЯ“

OБЕКТ 55: „ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ НА УПИ ХI 3017 И УПИ Х 3017, КВ. 68, С. БИСТРИЦА“

OБЕКТ 56: „ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЕ ПО Р.ДЯВОЛСКА, В РАЙОНА НА С.ЯСНА ПОЛЯНА“

OБЕКТ 57: „ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАВОДНЕНИЕ ПО Р.ЦЕРОВСКА, В РАЙОНА НА С.НОВО ПАНИЧАРЕВО“

OБЕКТ 58: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНА УЛИЦА В ГР. СОЗОПОЛ“

 

OБЕКТ 59: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК ГР.БУРГАС“

OБЕКТ 60: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ KRZ1285 /КЪРДЖАЛИ-ЕНЧЕЦ-БЛЕНИКА-ДЪЖДОВНИЦА-ПЪДАРЦИ/, ПРИ КМ.2+300 ДО КМ.2+600“

OБЕКТ 61: „УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА СВЛАЧИЩА НА ПЪТ IV- 86024 (II-86), ЛЯСКОВО – ЯВРОВО – ДОБРАЛЪК, КМ 2+200 – ДО 2+500“

OБЕКТ 62: „ИГП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СРЕЩУ ПОРОЙНИ СВЛАЧИЩА, НАМИРАЩИ СЕ ЮЖНО ОТ УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.ПЕЩЕРА“

OБЕКТ 63: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В С.КОБИЛЯНЕ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“

OБЕКТ 64: „УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП: ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIII-796, КВ. 12, ГР.САНДАНСКИ“

OБЕКТ 65: „КОРЕКЦИЯ НА Р.ГЪБЕШНИЦА И СЪСТАВЯЩИТЕ Я Р.ЯНЧОВСКА И Р.БАНИШКА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНО-РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.БИСТРИЦА

OБЕКТ 66: „КОНТРОЛНИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАСИП И КАНАЛ Ø1000MM ПОД ПОМПЕНА СТАНЦИЯ В ГР. ЦАРЕВО“

OБЕКТ 67: „УКРЕПВАНЕ НА СРУТИЩА ПО ТРАСЕТО НА ПЪТ САПАРЕВА БАНЯ – ПАНИЧИЩЕ“

OБЕКТ 68: „ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В  РАЙОНА НА „КРАЙБРЕЖЕН ПАРК”, КВ. „САРАФОВО”, В УПИ-II, КВ.63 ПО ПЛАНА ГР. БУРГАС“

OБЕКТ 69: „  “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ В УПИ ХІ-5, КВ. 179, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ ЗОНА Б-4А, М. „ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ”, УЛ. ОСОГОВО””

OБЕКТ 70: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ  ПО ПЪТЯ ЗА С.“ГОЛЯМА ФУЧА“, ОБЩ. БОБОВ ДОЛ“

OБЕКТ 71: „ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ПАРЦЕЛ В УПИ VII-1983, 2256, 2419, ГР.СОФИЯ“

OБЕКТ 72: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III-5009-„БЕЛИ ПЛАСТ-СТРЕМЦИ-РАНИ ЛИСТ“ ПРИ КМ 21+600 ДО КМ 22+000-ДОПЪЛНЕНИЕ“

OБЕКТ 73: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ-ГР. НИКОПОЛ, УЛ. ШИПКА“

OБЕКТ 74: „ОФИС СГРАДА, УЛ. „ОПЪЛЧЕНСКА“ №6, ГР. СОФИЯ“

OБЕКТ 75: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ  ПО ПЪТЯ ЗА С.“ГОЛЯМА ФУЧА“, ОБЩ. БОБОВ ДОЛ“

OБЕКТ 76: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА 1 В УПИ XVI, КВ. 3, М. „“МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД““, „Р-Н ВИТОША“

OБЕКТ 77: “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА 2 В УПИ XVII, КВ. 3, М. „“МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД“ , „Р-Н ВИТОША“

 

OБЕКТ 78: „ УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ ГР. ТРЪН – С. БАНКЯ (IV 63062 – PER 2155), ОТ КМ 2+850 ДО КМ 2+970, ОБЩИНА ТРЪН““ УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III -3176 ЕТРОПОЛЕ-РИБАРИЦА -ЯМНА,УЧАСТЪК ПРИ КМ 13+600

OБЕКТ 79: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ III -3176 ЕТРОПОЛЕ-РИБАРИЦА -ЯМНА,УЧАСТЪК ПРИ КМ 13+600“

OБЕКТ 80: „УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТНО НА ПЪТ I-8 СОФИЯ -ПЛОВДИВ,УЧАСТЪК „ПОБИТ КАМЪК-ВАКАРЕЛ“ ПРИ КМ 102+700 ДЯСНО -ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО“

OБЕКТ 81: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ГАРАЖИ В УПИ № XIV ,КВ.“ОБОРИЩЕ“ ЗОНА Г-13,ГР.СОФИЯ“

OБЕКТ 81: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ -„КВ.33А“,ГР.ПРИМОРСКО“

OБЕКТ 82: „СВЛАЧИЩЕ РИБАРИЦА-ШИПКОВО НА ПЪТ III-358 ПРИ КМ.19+100“

OБЕКТ 83: „СВЛАЧИЩЕ РИБАРИЦА-ШИПКОВО НА ПЪТ III-358 ПРИ  КМ.21+300“

OБЕКТ 84: „УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП В УПИ XIV 344,98, КВ. 732, М. ГГЦ, ЗОНА Г-13 ГР. СОФИЯ“

OБЕКТ 85: „РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТ I-5 /E-85/ – ГАБРОВО – ВР. ШИПКА ПРИ КМ. 160+00 – ПРОПАДАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО“

OБЕКТ 86: „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРОПАДАНИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА НА П/СТ “ШУМЕН ИЗТОК“

OБЕКТ 87: „ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „КЪРДЖАЛИ 1“ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНО-ВЯВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА И ОСИГУРЯВА-НЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА СЪОРЪЖЕ-НИЕТО В ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО КАДАСТРАЛ-НАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ“

OБЕКТ 88: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА „ЛЮЛЯКОВИЦА” ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА ХВОСТ И ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ПРИ ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ”

OБЕКТ 89: „ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОЛОЖКИ ПРОБИ ЗА ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК НА ПЪТ III-108 КМ 9+675

OБЕКТ 90: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) НА УКРЕПЕНИТЕ СВЛАЧИЩА НА ПЪТ KRZ1285 КЪРДЖАЛИ-ЕНЧЕЦ-БЛЕНИКА-ДЪЖДОВНИЦА-ПЪДАРЦИ ОТ КМ. 2+000 ДО 2+800”

OБЕКТ 91: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-5 «КЪРДЖАЛИ-МОМЧИЛГРАД-МАКАЗА» ПРИ КМ 361+000» 

OБЕКТ 92: „ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ НА ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА-СОП”

OБЕКТ 93: МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА НА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ СТ. № 4 И № 6, ОГЛЕД И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ СТ. № 5 И № 7 В ОЦ „ЗЕМЛЯНЕ“

OБЕКТ 94: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА И ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ВЪЗНИКНАЛО СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ KRZ 1373 /I-5, МОМЧИЛГРАД-ПОДКОВА/ – КАМЗЕНЕЦ – ПТИЧАР,ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД И ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПЪТЯ И СВЛАЧИЩЕТО“

OБЕКТ 95: „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-5 „КЪРДЖАЛИ-МОМЧИЛГРАД-МАКАЗА“ ПРИ КМ 361+000“/

OБЕКТ 96:“ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“ В ОБЩИНА БАНИТЕ“

OБЕКТ 97: „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2″ПЪТ II-37 „БАТАК-ДОСПАТ“, ДЕФОРМИРАН УЧАСТЪК ПРИ КМ 209+950“

OБЕКТ 98: „ПЪТ III – 6301 „ФИЛИПОВЦИ – ВЕЛИНОВО – ГЛОЛОВИЦА“ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+100 ДО КМ 1+200“

OБЕКТ 99: „ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТТА НА БОРДОВЕТЕ НА РУДНИК „МЕДЕТ“ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКА КОТА НА ЗАВИРЯВАНЕ НА КОТЛОВАНА НА РУДНИКА“. С АНЕКС ЗА:“ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА СВЛАЧИЩНИЯ  УЧАСТЪК В СИ (СЕВЕРОИЗТОЧНАТА) ЧАСТ НА РУДНИК „МЕДЕТ“

OБЕКТ 100: „ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ НА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИ“. ОБЕКТ № 1: „ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ПБЗ, ПЪТЕН ПРОЕКТ, ВОД НА ОБЕКТ: „ПЪТ II-51 „БЯЛА-ПОПОВО“ ОТ КМ.0+908″ – АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ПОДПОРНА СТЕНА“

OБЕКТ 101: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ  В ГРОБИЩЕН ПАРК В КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“

OБЕКТ 102: „ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ В УЧАСТЪЦИ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 2 ОТ КМ. 330+580 ДО КМ. 331+280 И ОТ КМ. 331+760 ДО КМ. 332+300; ИЗГОТВЯНЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ4ТО НА АВТОМАГ. „СТРУМА“ В СЪЩИТЕ УЧАСТЪЦИ“

OБЕКТ 103:   „ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА АМ „СТРУМА“ В РАЙОНА НА КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ“

OБЕКТ 104: „СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ КRZ 1373/ I-5, МОМЧИЛГРАД-ПОДКОВА/ – КАМЕНЕЦ – ПТИЧАР, ОБ-НА МОМЧИЛГРАД“ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА“

OБЕКТ105: „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЛАБОРАТОРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗКУСТВЕН /ТЕХНИЧЕСКИ/ КАМЪК, НА БАЗАТА НА ХВОСТ ОТ ХВОСТОХРАНИ-ЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

OБЕКТ 106: ”СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ КRZ 1373/ I-5, МОМЧИЛГРАД-ПОДКОВА/ – КАМЕНЕЦ – ПТИЧАР, ОБ-НА МОМЧИЛГРАД”

OБЕКТ 107: ”ПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЩОЛНА № 9 ОТ БИВШЕТО РУДОУПРАВЛЕНИЕ „ДРУЖБА“, С. ЕЛЕШНИЦА, ОБЩИНА РАЗЛОГ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД”

OБЕКТ 108: ”СВЛАЧИЩЕ /ВТОРИ УЧАСТЪК/ НА ПЪТ КRZ 1373/ I-5, МОМЧИЛГРАД-ПОДКОВА/ – КАМЕНЕЦ – ПТИЧАР, ОБ-НА МОМЧИЛГРАД“ 

OБЕКТ 109: ”АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ ОТ СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ ТЕРЕНИ, НАМИРАЩИ СЕ В С.ОРЯХОВЕЦ И С.ТРЕВЕ, ОБЩИНА БАНИТЕ:    1. СМР;          2. ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ““                                                         

OБЕКТ 110: ”ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРОПАДАНИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА НА П/СТ „ШУМЕН ИЗТОК”

OБЕКТ 111: ”ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА ОБЕКТ 1 И ОБЕКТ 2″

OБЕКТ 112: ”УКРЕПВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-37 „БАТАК – ДОСПАТ“ ПРИ КМ 207+370″ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СМОЛЯН

OБЕКТ 113: ”ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ : №1: „ОБЕКТ:“УКРЕПВАНЕ СКЛОНОВ УЧАСТЪК ПРИ КМ 38+800 НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PAZ 1181 „ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-ЛЕТ.“СВ.КОНСТАНТИН“ – ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК“

OБЕКТ 114: ”ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ НА ПОЯВИЛ СЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ III-1306 ПРИ КМ 62+000 ГРАН. ПЛЕВЕН – ГАБАРЕ – ВЪРБИЦА – ВИРОВСКО – ТИШЕВИЦА – ГОРНО ПЕЩЕНЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВРАЦА“

OБЕКТ 115: ”ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ НА ПОЯВИЛ СЕ ДЕСТАБИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-4/Е-772 „СЕВЛИЕВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ КМ 93+250 ДО КМ 93+700″, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ГАБРОВО

OБЕКТ 116: „ПРОУЧВАТЕЛНО СОНДИРАНЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ В РАЙОНА НА ДЕФОРМИРАНИЯ УЧАСТЪК ОТ ПЛАТНОТО НА УЛ. „ГЕН.РАДЕЦКИ“ В С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО“

OБЕКТ 117: “ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД БРАЦИГОВО – СМЕСЕНИ СИСТЕМИ ЗА ПОРОЙНИ ВОДИ – ДЕРЕ 1″

OБЕКТ 118: “ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБ-НА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

OБЕКТ 119: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО-ПРОЕКТАНТСКИ РАБОТИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-86 „ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД – СМОЛЯН“ ПРИ КМ 42+040, ДЯСНО, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

OБЕКТ 120: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА УЧАСТЪКА В КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ ОТ ЛОТ 3.2 НА АМ“СТРУМА””

OБЕКТ 121: “ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕН УЧАСТЪК ЮГОИЗТОЧНО ОТ ЛРОЙС В ПИ № 021036, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЕЛЕШНИЦА, ОБ-НА РАЗЛОГ”

OБЕКТ 122 : УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ГРАД ДОСПАТ:

OБЕКТ 123: “УКРЕПВАНЕ НА СРУТИЩЕ В С. РОЗОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“

OБЕКТ 124: ”УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ RAZ 2045/III-375/ – ИСПЕРИХОВО-КОЗАРСКО-ЖРЕБИЧКО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“

OБЕКТ 125: „РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-4/Е 772/СЕВЛИЕВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТ КМ 93+250 ДО КМ 93+700“

OБЕКТ 126: РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТ I-5/Е-85/ – ГАБРОВО-ГР.ШИПКА ПРИ КМ 161+150″

OБЕКТ 127: УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ I-6 ПРИ КМ 72+400″

OБЕКТ 128: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕСИЧАНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПРЕНОСЕН ПРОДУКТОПРОВОД БУРГАС-СОФИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД С НОВОПРОЕКТИРАНА Ж.П. ЛИНИЯ СОФИЯ-ПЛОВДИВ, В  УЧАСТЪКА ИХТИМАН-СЕПТЕМВРИ“

OБЕКТ 129: “ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗШИРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ С ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА АМ „СТРУМА“ ЛОТ 3.2, УЧАСТЪК „КРУПНИК-КРЕСНА“ ЛЯВО ПЛАТНО ОТ КМ 375+860 ДО КМ 399+500 И ОБХОД НА ГР. КРЕСНА ОТ КМ 396+137 ДО КМ 401+419 ПО ЧАСТ „ГЕОЛОГИЯ“ – УЧАСТЪК ОТ КМ 389+100 ДО КМ 399+500″

OБЕКТ 130: “ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ЗА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ „ДОЛНА БАНЯ“ СОНДАЖ № 13 ХГ,ГР. ДОЛНА БАНЯ,ОБЩ. ДОЛНА БАНЯ, ОБЛ. СОФИЯ, С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА СОЗ”

OБЕКТ 131: “УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV 3188 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТЕРЗИЙСКО, ОБЩ. ТРОЯН – ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“

OБЕКТ 132: „УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ ЗА С. ГОРНО ТРАПЕ, ОБЩИНА ТРОЯН – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИО-НЕН ПРОЕКТ“

 OБЕКТ 133: ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА АМ „СТРУМА“

OБЕКТ 134: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ 62+000 НА ПЪТ III – 1306, „КНЕЖА-ГЛАВА- КОЙНАРЕ- ЧОМАКОВЦИ- ЛЕПИЦА- ГАБАРЕ- ВЪРБИЦА – ВИРОВСКО – ТИШЕВИЦА – ГОРНО ПЕЩЕНЕ”

OБЕКТ 135: „ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

OБЕКТ 136: „“УКРЕПВАНЕ НА СРУТИЩЕ В С. РОЗОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“

OБЕКТ 137: „“УКРЕПВАНЕ НА НАРУШЕН ОТКОС В РАЙОНА НА СП „ПХРАО-НОВИ ХАН“

OБЕКТ 138: „ИНГП ЗА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА, БУЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ № 247 – В

OБЕКТ 139: „“УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА „КИПАРИС-ЮГ“ И „КИПАРИС-СЕВЕР“ С. ОСЕНОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО“

Свържи се с нас

Контакти:

гр.София, кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812

office@bondys.bg