Сертификати на фирмата

„Бондис” ООД

Фирмата има успешно реализирани проекти както в областта на инженерната геология и геотехниката, така и в строителството на жилищни сгради. Опитът, квалифицираният екип и механизацията, с които фирма „Бондис“ ООД разполага са в основата на все повече успешно реализирани проекти и разрешени инженерно-геоложки и строителни казуси. За нас, основна цел е клиентите да бъдат удовлетворени от крайният резултат и да продължат съвместното си сътрудничество с нас.

Всеки проект е значим

„Бондис” ООД е водеща инженерингова фирма в областта на инженерната геология и геотехниката. Екипът на фирмата може професионално да реализира инженерногеоложки проучвания, да проектира укрепителни строителни съоръжения и притежава необходимата техника, за да ги изгражда. Фирмата има богат опит при проучването на различни видове строителни площадки, територии засегнати от свлачища, срутища, абразионни процеси и др.

Последни проекти

Години опит

Реализирани проекта

Свлачище в “Чардак махала”, с. Сестримо, общ. Белово

СВЛАЧИЩЕ В “ЧАРДАК МАХАЛА”, С. СЕСТРИМО, ОБЩ. БЕЛОВО Свлачище в “Чардак махала”, с. Сестримо, общ. БеловоПървите данни за свлачищен процес са…

Проучвателно-проектантски работи за укрепване на републикански път ІІ – 37

Път ІІ – 37 „Батак – Доспат“ при км 207+370Извършване на проучвателно-проектантски работи за укрепване на републикански път ІІ – 37 „Батак – Доспат“…

Деформиран участък на път II-37 „Батак – Доспат“ при км.209+950

Път II-37 „Батак – Доспат“, деформиран участък при км 209+950”Път II-37 „Батак – Доспат“В началото на месец март 2013г. се активизира голямо…

Интереси и реализации в различни области

Фирмата се занимава както с разрешаването на редица инженерно-геоложки казуси, така и със строителството на жилищни сгради. Опитът, екипът и механизацията, с които разполага фирма „Бондис“ООД са  залог за успешно реализиране  на всеки проект в посочените области.Нашата цел е да останете удовлетворени от нашата работа и да продължим съвместното си сътрудничество и в бъдеще.

Свържи се с нас:

+359 895 302 358

+359 888 555 812

Сертификати на фирмата

Свържи се с нас

Контакти:

кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812, 02/868 53 77

office@bondys.bg, projects@bondys.bg