„Бондис” ООД

Фирмата има успешно реализирани проекти както в областта на инженерната геология и геотехниката, така и в строителството на жилищни сгради. Опитът, квалифицираният екип и механизацията, с които фирма „Бондис“ ООД разполага са в основата на все повече успешно реализирани проекти и разрешени инженерно-геоложки и строителни казуси. За нас, основна цел е клиентите да бъдат удовлетворени от крайният резултат и да продължат съвместното си сътрудничество с нас.

Всеки проект е значим

„Бондис” ООД е водеща инженерингова фирма в областта на инженерната геология и геотехниката. Екипът на фирмата може професионално да реализира инженерногеоложки проучвания, да проектира укрепителни строителни съоръжения и притежава необходимата техника, за да ги изгражда. Фирмата има богат опит при проучването на различни видове строителни площадки, територии засегнати от свлачища, срутища, абразионни процеси и др.

Последни проекти

Години опит

Реализирани проекта

СВЛАЧИЩЕ В “ЧАРДАК МАХАЛА”, С. СЕСТРИМО, ОБЩ. БЕЛОВО

 

Първите данни за свлачищен процес са…

ИЗВЪРШВАНЕ НА ППР ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ ІІ - 37 „БАТАК - ДОСПАТ“ ПРИ КМ 207+370

ДЕФОРМИРАН УЧАСТЪК НА ПЪТ II-37 „БАТАК– ДОСПАТ“ ПРИ КМ 209+950

В началото на месец март 2013г. се активизира голямо…

Сертификати на фирмата

Свържи се с нас

Контакти:

кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812, 02/868 53 77

office@bondys.bg ; projects@bondys.bg